Poskytujeme služby

Montáže NN, VN, VVN

Realizujeme elektrické rozvody NN, VN a VVN vonkajšie ako aj vnútorné. Vykonávame servis týchto vedení a zariadení.

Revízie el. zariadení

Vykonávame revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia.

Veda a výskum

Vyvíjame pre Vás projekt interaktívnej, oddychovej, informačnej zóny pre mestá a obce.

Elektroinštalácie

Prevádzame kompletné elektroinštalácie stavieb ako aj rekonštrukcie jestvujúcich elektroinštalácií a rozvodov.

Projekčné práce

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia elektrických inštalácií pre bytovú výstavbu ako aj veľké energetické projekty.

Čistenie kanalizácií

Realizujeme vysokotlakové čistenie kanalizácie, elektro-mechanické krtkovanie, monitoring potrubia, opravu a výmenu kanalizácie

Verejné osvetlenie

Máme skúsenosti s projektovaním, realizáciou a financovaním obnovy verejného osvetlenia miest a obcí.

Vývoj aplikácií

Vyvíjame aplikácie pre riadenie, monitoring a kontrolu energetických projektov. Vývoj aplikácií prebieha na priame zadanie klienta.

Upratovacie práce

Poskytujeme pravidelné a jednorazové strojové upratovanie pre ateliéry, nebytové priestory, administratívne budovy, výrobné haly, sklady.